Veľkoobchodná spolupráca

Ak máte záujem o pravidelný odber za zvýhodnené veľkoobchodné ceny so zaujímavou zľavou, prosím, pošlite nám na náš email žiadosť o registráciu. Po úspešnej registrácii a prihlásení sa do svojho konta sa Vám bude všetok tovar zobrazovať už s veľkoobchodnými cenami.

Podmienky nákupu:

 V prípade, že kupujúci objednáva tovar vo veľkoobchodných cenách za účelom jeho ďalšieho predaja alebo sprostredkovania tretím osobám, nesmie tento tovar šíriť v cene nižšiej ako je cena odporúčaná. Za odporúčané ceny sa považujú ceny, za ktoré je možné jednotlivé produkty zakúpiť na www.ma-provence.sk, mimo sekcie veľkoobchodného predaja. Toto právo si predávajúci vyhradzuje aj napriek tomu, že po zaplatení tovaru sa kupujúci alebo sprostredkovateľ stal výhradným majiteľom tohto tovaru. Kupujúci alebo sprostredkovateľ môže predávať v cenách nižších ako odporúčaných len vtedy, ak má písomné povolenie od predávajúceho, ktorým je výlučne spoločnosť ENTITA live s. r. o.. V prípade porušenia tohto bodu si spoločnosť ENTITA live s. r. o. môže uplatniť voči kupujúcemu alebo sprostredkovateľovi ušlý zisk, ktorý týmto konaním vznikol a sankciu do výšky 15 000,-€.

Poštovné a balné pre firmy je 10,-€