Ochrana súkromia

Firma ENTITA live s.r.o. ako prevádzkovateľ internetového obchodu www.ma-provence.sk týmto prehlasuje a zaväzuje sa, že zverené osobné dáta nebude bez súhlasu vlastníka týchto dát akokoľvek poskytovať tretej osobe a nepoužije zverené osobné údaje ku komerčnej ponuke nesúvisiacou s propagáciou internetového obchodu www.ma-provence.sk. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka i bez udania dôvodov kedykoľvek jeho osobne dáta vymaže zo svojej databázy.